Are you worthy of these battle-ready socks? (via @styledbymarvel) #StyledByMarvel