Finally!!!! 經過數日嚟嘅努力 終於禽日攞到簽證 即刻買到機票飛過嚟!! 真係孝感動天😭😭😭😭
#齊腳
#開枱
#全世界最大頭🍤嘅容祖兒
#去到機場又唔記得帶身分證
#仲跌埋頂帽係機場
#係咪激死
#不過過程唔重要
#最緊要結果 👍🏻
#龍虎豹蛇